potencjonalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bogactwo i różnorodność form dramatycznych, z wyzyskaniem wszystkich ważniejszych zdobyczy poezji dramatycznej. Operowanie wszelkiemi środkami teatralnej ekspresji dzięki niezwykłemu zespoleniu zdolności plastycznych, poetyckich, a poniekąd i — potencjonalnie — muzycznych. Wszystko składa się na to, że Wyspiański jest obok Słowackiego drugim filarem narodowego teatru polskiego. Trud artystyczny jego życia jest olbrzymi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.