potencjonalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bogactwo i różnorodność form dramatycznych, z wyzyskaniem wszystkich ważniejszych zdobyczy poezji dramatycznej. Operowanie wszelkiemi środkami teatralnej ekspresji dzięki niezwykłemu zespoleniu zdolności plastycznych, poetyckich, a poniekąd i — potencjonalnie — muzycznych. Wszystko składa się na to, że Wyspiański jest obok Słowackiego drugim filarem narodowego teatru polskiego. Trud artystyczny jego życia jest olbrzymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.