potencyał

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 30. Własności „linii siły“. — Teoryę tę można rozwinąć według tych samych punktów wytycznych, co dawniejszą; pierwszy krok polega na określeniu ilości wymierzalnych, a to w sposób przez nią podszeptywany. Teorya dawniejsza nasunęła „ilośćelektryczności“ i „ciśnienie elektryczności“ [t. j. potencyał] jako ilości wymierzalne; do tejże roli nasuwa nam teorya Faraday’a „liczbę linii siły“ oraz ich „napięcie podłużne i odpychające ciśnienie poprzeczne“; dla tych też wielkości zbudowano zgodne w sobie określenia. Ponieważ dwa te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Campbell, Norman R. 1913. Zasady elektryczności (jako przykład do metodologii), przeł. L. Silberstein, Warszawa : Księgarnia E. Wende i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.