potentat-monopolista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzemieślników itd. — tej klasy, która wszędzie w Europie zachodniej odegrała swą rolę w ruchu demokratycznym, która u nas w Rosji poczyniła w okresie po reformie szczególnie szybkie postępy pod względem kulturalnym i pod innymi względami i która nie może nie odczuwać ucisku rządu policyjnego z jego cynicznym popieraniem wielkich fabrykantów, finansowych i przemysłowych potentatów-monopolistów. Do tego konieczne jest, by narodoprawcy postawili sobie za zadanie właśnie zbliżenie się do rozmaitych warstw ludności, a nie ograniczali się tylko do „inteligencji", której...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.