potiomkinowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednak nawet w jej surowości i sztampie, charakteryzującej całe spieszne budownictwo sowieckie, znać wiele staranności. Nie jest to już codzienna potiomkinowska fasadowość dziesiątków oglądanych potem w głębi terytorium ZSSR dworców i bloków mieszkalnych o często skandalicznie zapuszczonych zapleczach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.