potnijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po dwunastu latach Lajos jako ł>so>pó<; wybrał się na uroczystość świąteczną na cześć Hery cyterońskiej. W drodze do jej świątyni, na rozdrożu potnijskim, spotkał on młodego człowieka: wynikła sprzeczka i przygodny podróżny zabił Lajosa wraz z jego nieliczną świtą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Tadeusz 1971. Szkice antyczne, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.