potocyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabiegi tego typu, zarówno w języku tekstów artystycznych jak i publicystycznych, służą najczęściej podkreśleniu ich funkcji ekspresywno-emocjonalnej, urozmaicają i wzbogacają przekaz, neutralizują jednocześnie mocno nacechowane potocyzmy. Ekspansja i przenikanie stylu potocznego w sferę oficjalnych wariantów użycia języka świadczy o dużym zasięgu, atrakcyjności i sile oddziaływania, wskazuje na interdialektalną funkcję tej odmiany. Nie sposób jednak ominąć pewnych wątpliwości i zastrzeżeń wynikających z wewnętrznego zróżnicowania języka potocznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.