potocznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W liście tym znajduje się dalszy dowód jak język czeski potocznie był wtedy używanym w Polsce, osobliwie do wszelkiego pisma wyższego nastroju, bo ów Polak Magister aby dać zrozumieć wiersze Celtesa, nie po polsku ąle po czesku wykłada je swemu gospodarzowi i jego gościom. List ten więc po czesku pisany nie zbija bynajmniej tylu innych świadectw, że Hasilina była Polką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.