potoczno-codzienny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jego komplikacji, jego waga treściowa. Wydaje się, że tak pojęty charakter tekstu można by ujmować trój poziomowo, a więc wyróżnić teksty: a) potoczno-użytkowe (czy potoczno-codzienne), b) publiczne, c) autorskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1991. Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.