potoczno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrazem o największej częstotliwości jest „Antek”. Tak więc artystyczno-literacki „Antek” B. Prusa jest przekształcony w słownictwie na potoczno-dydaktycznego „Antka” lekcji szkolnej. Wydaje się zatem, iż ten pierwszy „Antek” jest nim tylko w indywidualnej lekturze czytelnika. W lekturze indywidualnej pośredniczy jedynie język artystyczno-literacki, natomiast w lekcji szkolnej na temat tego utworu szkolny język dydaktyczny (słownictwo dydaktyczne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biłos, Edward 1998. Słownictwo szkolnego języka dydaktycznego, Częstochowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo