potoczno-realistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trudno mówić o potoczności formy porównań, ponieważ mamy do czynienia ze światem obcym zarówno cywilizacyjnie, jak językowo, ale jak w tamtych dwóch utworach występują potoczno-realistyczne elementy porównań, tak w „Faraonie” odpowiada temu stałość symboliki, przypisanej zwierzętom, ptakom, roślinom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo