potworkowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) którzy przedtem sami go zgładzili. Myśl ta sformułowana jest w sposób tak jaskrawy, że dobitności jej nie zacierają osobliwe deformacje w guście surrealizmu, służące zazwyczaj do zaciemnienia sensu, na przykład wypełnienie dekoracji potworkowatymi rzeźbami murzyńskimi, pod pretekstem, że zmarły święty kolekcjonował je za życia, by pocieszać się ich ohydą po kontakcie z ludźmi, bardziej wstrętnymi niż te maszkary. Sztuka Ghelderode’a w swoim bezwzględnym sarkazmie moralizatorskim jest, być może, jedną z uczciwszych rzeczy, jakie widziało się tu w latach ostatnich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.