powiastka-żart

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) graniczu powiastki i baśni, pisane prozą rymowaną. Znane były w okresie międzywojennym zbiory bajek K.: Bajeczka z podwóreczka, Baśń o trzech siostrzyczkach, Byt sobie dom, Tajemnicze odwiedziny i in. Jedną z najpopularniejszych książek K. jest doskonała powiastka-żart O tym jak się rzep do psiego ogona przeczepil, wydana obecnie w serii NK „Poczytaj mi mamo”. Po II wojnie światowej K. rozszerzyła swą tematykę o problemy społeczno-polityczne: wydała książkę Lenin wśród dzieci (1952), pisała o planie 6-letnim, walce o pokój, upowszechnieniu oświaty itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuliczkowska, Krystyna, Słońska, Irena (red.) 1964. Mały słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.