powieść-zwierciadło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pragnień i potrzeb czytelniczych. Że nie ma w tym nic nowego, właściwego ostatnim dziesięcioleciom, widać po literaturze polskiego międzywojnia: już wtedy fantastyczna epopeja Schulza równoważyła monument tradycyjnej prozy, jakim były Noce i dnie, roiło się zaś od pośrednich, mało ostrych form powieściowych, tym bardziej, że ferment ogarnął również powieść-zwierciadło, która szukała swoich źródeł w reportażu, sprawozdaniu, pamiętniku, wprowadzając nowe podziały i rozróżnienia. Trudno jednak zaprzeczyć, że upływ czasu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sito, Jerzy S. 1958. Wiozę swój czas na ośle, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.