powierzchniowo-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się zapewne wyróżnić wśród angielskich modifiers czy francuskich adjectifs qualificatifs. Być może lepiej niż w tradycji gramatycznej przeprowadzony test substytucyjny pozwoliłby także na ujawnienie znacznych podobieństw powierzchniowo-funkcjonalnych między członami paradygmatu premodifiers-déterminants a innymi określnikami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1990. Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo