pozaekspresyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wemu towarzyszyło, co ciekawe, stosunkowo niskie natężenie emocji wobec dziecka. Dziecko nie było także dla większości rodziców wartością samą w sobie. Najbardziej rozpowszechnioną motywację posiadania dziecka można określić jako motywację instrumentalną — dziecko zaspokaja pozaekspresyjne potrzeby rodziców, uzasadnia i zespala małżeństwo, stanowi pomoc dla rodziców. Można zadać pytanie, czy te stawiane dziecku „wymagania” nie świadczą także o właściwej rodzicom tendencji do życia „za pomocą” dziecka, o chęci wypełnienia dzieckiem własnej pustki lub oderwania się dzięki niemu od nie aprobowanej rzeczywistości, na którą nie można mieć wpływu. Koncentracja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koralewicz, Jadwiga (red.) 1987. Społeczeństwo polskie przed kryzysem w świetle badań socjologicznych z lat 1977-1979. Praca zbiorowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.