pozajutro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieczność samotności jednostki. To tylko z własnej winy, z własnego przyzwolenia popada człowiek w samotność, własnym niedostatkom i błądzeniom przypisując charakter powszechnej doli człowieczej. Lecz dość na razie na ten temat. Mogę mieć pewność, co w tym względzie myśleć będę pozajutro?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1957. Z dnia na dzień, Londyn : Orbis Księgarnia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.