pozakatedralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) możemy to dopiero dla drugiej połowy XII w. Znaczne zagęszczenie kościołów na pewnych terenach już w tym wczesnym okresie oraz ich związki z ośrodkami administracji państwowej i prywatnych posiadłości stanowiły przesłanki do wykształcenia się okręgu parafialnego. Formułując więc bardzo ostrożnie płynący z powyższych obserwacji wniosek musimy stwierdzić, że budowane w Polsce w XI—XII w. kościoły pozakatedralne posiadały dużo cech kościołów parafialnych. Nie bez znaczenia jest zaś stwierdzenie, że w sąsiednich Węgrzech i Czechach, które przyjęły chrześcijaństwo mniej więcej współcześnie z nami, można, dzięki bogatszej podstawie źródłowej, stwierdzić funkcjonowanie organizacji parafialnej już w pierwszej połowie XI w. Przyjrzenie się zaś rozwojowi orga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.