pozapaństwowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prowadzona przez Miss Mary Parsons, kursy Gabriela Henriot, Paryskiego Instytutu ,Katolickiego 1 Generalnej Konferencji Pracy Jjf- wyczerpują wszystkie inicjatywy pozapaństwowe francu'kie w kierunku kształcenia bibliotekarzy. Natomiast zarządzenie z 22. II. 1932 w sprawie państwowego dyplomu bibliotekarskiego przewiduje jako walonki dopuszczenia świadectwo dojrzałości i trzymiesięczną praktykę w jednej z bibliotek wyznaczonych przez ministra oświaty. Mianuje on również komi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.