pozaprocesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wały organu wykluczającego. Załącznik do protokołu walnego zgromadzenia, sporządzony przez uczestnika tego zgromadzenia, a nie podpisany przez przewodniczącego i sekretarza, nie stanowi integralnej części protokołu walnego zgromadzenia i podlega ocenie sądowej jako pozaprocesowe pisemne oświadczenie osoby, która sporządziła taki załącznik45...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Slotwiński, Bronisław 1973. Zagadnienia prawne samorządu spółdzielni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.