pozasemantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponadto składniki połączone na zasadzie podrzędności mogą być treściowo równoważne, np.: 38 Przytoczone pary różnią się między sobą pewnymi właściwościami, o których powiemy w rozdziale Struktura ciągów syntagmatycznych ich właściwości informacyjne, ale są to różnice pozasemantyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1972. Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.