pozaurazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - 399 pozasportowy 227 pozaspektaklowy 227 pozastacjonamy 227 pozastereotypowy 227 pozastołeozny 222 pozaszeregowy 217 pozaszczytowy 222 pozaszkolny 217 pozaświetny 223 pozaświatowy 213 pozataneczny 227 pozateatralny 227 pozatekstowy 224 pozatenisowy 227 pozateoretyczny 237 pozatrumniany 218 pozauranowy 225 pozaurazowy 223 pozaurbanistyczny pozaustawowy 222 pozaustny 218 pozawakacyjny 227 pozawałowy 117 pozawarszawski 227 p ozawc zoraj szj' 224 pozawerbalny 222 pozawiejski 222 pozazakładowy 222 pozawałowy 117 pozawodowy 125, 225 pozazawodowy 222 pozaziemski 218 pozazmysłowy 218 pozewnętrzny 119 pozgonny 10 poziemny 92 poziemy 92 pozjazdowy 116 pozmianowy 125 pozorzowy 126 pozwierzchni 92 pozwierzchny 92 pozwierzchowny 92 poźrebny 89 pożniwny 116 pożonny 110 przećiwakustyczny 191 przeciwalergiczny 191 przeciwalkoholowy 15, 191 przeciwanarchiczny 188 przeciwanarchistyczny 188 przeciwartyleryjski 191 przeciwarytmiczny 195 przeciwatomowy 191 przeciwawaryjny 191 przeciwbakteryjny 195 przeciwbiegunowy 190 przeciwbieżny 190 przeciwbłonicowy 185 przeciwbłoniczy 185 przeciwbłotny 195 przeciwbodźcowy 185 przeciwbólowy 191 przeciwchemiczny 191 przećiwcholeryczny 186 przeciwchrześcijański 188 przeciwchuciowy 186 przeciwchutny 186 przeciwciążowy 191 przećiwcierny 191 przeciwcukrzycowy 191 przećiwozołgowy 191 przeciwczerwiowy 186 przeciwdesantowy 191 przeciwdeszczowy 191 przeciwdnawy 186 przeciwdurowy 191 przeciwdyfteryczny 186 przeciwdymny 191 przeciwdynastyczny 188...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.