pozbywca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomiędzy koncepcją Dąbkowskiego a koncepcją Matuszewskiego przecież, pomimo pozornej zbieżności, zachodzi istotna różnica. Jeśli bowiem Dąbkowski uznaje prawo pozbywcy do odwołania umowy alienacyjnej, to pozostaje przez to wyłącznie w ramach prawa zobowiązań, podczas gdy Matuszewski przyjmuje, że nawet już własność przeniesioną w drodze wzdania pozbywca może odwołać. Obligacyjna część czynności alienacyjnej stanowi zaledwie jej część początkową, zatem łatwiej nam się zgodzić na myśl, iż zawarta ewentualnie np. umowa kupna-sprzedaży może być cofnięta, podczas...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.