poznawczo-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie ma ostrych granic między tymi drogami i praktycznie zdąża się jednocześnie jedną i drugą. Osągamy zmniejszenie napięcia wzruszeniowego, a zarazem osłabienie odczucia bólu oraz reakcji na doznania bólowe w ośrodkach podkorowych. Z drugiej strony skorygowanie wiadomości o porodzie wpływa na zmodyfikowaną ocenę bólu w zakresie czynności poznawczo-krytycznej kory mózgowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fijałkowski, Włodzimierz 1973. Rodzi się człowiek, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.