pozoracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2 do ćwiczenia. Sprawdzić: — stan szkolonych i ich wygląd zewnętrzny; — wyposażenie indywidualne; — podział organizacyjny (na dwa plutony dowodzenia według funkcji wyznaczonych w przeddzień) oraz wyposażenia plutonu (wyznaczonych plutonów dowodzenia); — sprawdzić wyposażenie grupy pozoracyjnej i wysłać ją w rejon pozoracji 1 (rejon ataku lotnictwa npla). Dowódca plutonu szkolnego i wyznaczeni funkcyjni (dowódcy plutonów dowodzenia) towarzyszą wykładowcy w toku kontroli plutonu 221...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusz, Jan, Karwat, Tadeusz 1973. Poradnik dydaktyczny oficera, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.