pozycja-leksem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VIOLETTA JACHIMCZAK SPÓJNIKI - GRAMATYKA TRANSFORMACYJNA A PRAKTYKA LEKSYKOGRAFICZNA Najobszerniejszym zestawieniem polskich spójników jest niewątpliwie lista sporządzona przez A. Łojasiewicz1. Obejmuje ona 338 pozycji-leksemów, które przynajmniej w jednym z wykorzystanych przez autorkę źródeł zostały uznane za spójniki. Warto jednak zauważyć, że jednostek, które we wszystkich tych źródłach byłyby zgodnie skategoryzowane jako spójniki, jest tam tylko 15, a włączając te, które autorzy źródeł uważają za spójniki, nie nazywając ich tak explicite - można by rozszerzyć zestaw „stuprocentowych” spójników do 28. Takimi bezspornymi spójnikami byłyby wg autorki...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.