pozytonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzinach. W «1934 I. Joliot-Curie i F. Joliot-Curie odkryli sztuczną promieniotwórczość. Bombardując giin cząstkami a stwierdzili, że emitowane przy tym promieniowanie pozytonowe nie ustępuje natychmiast po usunięciu źródła cząstek a, lecz maleje z czasem połowicznego zaniku ok. 3 min. Źródłem tego opóźnionego promieniowania pozytonowego okazał się wyodrębniony przez nich fosfor powstający z glinu w wyniku reakcji —» jądrowej ÎJAl + iHe - JJP + Jn...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.