pozytywistyczno-historiograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dinger — drugi rozdział wstępu do nauki o teatrze, t. II) oraz Artura Kutschera (Artur Kutscher — Systematik Teatrologie, Artur Kutscher — twórca systematyki teatrologii, t. III). Srna ukazuje znaczenie rozprawy Dingera Dramaturgie als Wissenschaft, która na ogół była niedoceniana przez niemieckich uczonych, zwłaszcza o orientacji pozytywistyczno-historiograficznej. Dinger dążył do stworzenia z teatrologii samodzielnej dyscypliny naukowej całkowicie uniezależnionej od filologii i filozofii. Jego założenia wpłynęły w latach trzydziestych na ukształtowanie się czeskiej teorii dramatu Otokara Zicha. Także sylwetka Artura Kutschera nakreślona została...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamT - Pamiętnik Teatralny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo