pozytywistyczno-naturalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odczucie świata, filozofia Publikacje tatrzańskie, niektóre uwagi w korespondencji, wspomnienia szczególnie bliskich kompozytorowi osób, a wreszcie literackie programy utworów symfonicznych — pozwalają zrekonstruować światopogląd Karłowicza w jego zasadniczych wątkach i składnikach. Nie jest on wolny od pewnych sprzeczności, wahań, niekonsekwencji. Pozytywistyczno-naturalistyczna geneza owego światopoglądu zaciążyła w sposób trwały na przekonaniach Karłowicza, na jego postawie wobec życia. Była z jednej strony impulsem dla stale ponawianych wysiłków zapa...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo