pozytywistyczno-psychologistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ku określonym językom wspólnotowym. Nie wykluczam nawet tej ewentualności, że profesjonalną praktykę interpretacyjną da się ująć jako praktykę nie podpadającą pod kategorie specyficzne dla interpretacji humanistycznej, a więc nie jako praktykę interpretacyjną, ale na przykład pojętą w sposób „nieoświecony” (pozytywistyczno-psychologistyczny), behawiorystyczny czy jakiś inny jeszcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo