pozytywno-egzystencjalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie wśród układów wyjaśniających, które angażują tylko zdania szczegółowe (lub pozytywno-egzystencjalne, które można tu potraktować łącznie ze szczegółowymi, symbolizując je wszystkie za pomocą Fa, Gb itd.) wypada wyróżnić następujące podrodzaje: (al) wynikanie Fa z Ga takie, że negacja l*7 wyklucza wprost G, (a2) wynikanie Fa z Ga takie, że Fa = Ha a la, Ga = Ha a Ja, gdzie la jest dodatkową charakterystyką a wynikającą z Ja na zasadzie różnicy między pojęciem obejmującym element określony jako „pewien” a pojęciem obejmującym w tym samym miejscu odpowiednią specyfikację (por. wyjaśnienie As jest psem rasmeym / natężonym do pewnej rasy przez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.