pra-ewangelia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W taki sposób powstał tekst, w którym pod zdaniami greckimi przechował się cień zaginionych zdań aramajskich, cień niekiedy tak gęsty d wyraźny, że w naszych czasach liczni uczeni próbowali przemienić go w ciało: zrekonstruować aramajską „pra-ewangelię", przetłumaczyć grecką Ewangelią z powrotem na język aramajski.1 Próby te przyniosły w niektórych wypadkach poważne rezultaty i umożliwiły ściślejszą interpretację niejednej myśli Nowego Testamentu; doniosłość ich rozumie każdy, kto wie, że na Wschodzie myśl była w znacznie większym stopniu, niż u nas, uczniów logisiy Sokratesa, związana z obrazem, z wizją, a więc również ze swą szatą słowną, z barwą, a nawet rytmem słów. Wiele wypowiedzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.