pra-logika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wierszy Hölderlina, jak i jego przekładów Sofoklesa. Prawdopodobnie właśnie z pracy nad Pindarem wywodzi się (nierozważna) pewność Hölderlina, że potrafi dotrzeć do samego rdzenia znaczenia w starożytnej grece, że mógłby przełamać bariery między językowym, psychologicznym oddaleniem a „pra-logiką” czy uniwersalnością inspiracji. Przetworzył akt zrozumienia i przeformułowania w archeologię intuicji. Żaden inny filolog, gramatyk czy tłumacz nie posunął się dalej w obsesyjnym poszukiwaniu uniwersalnego rdzenia poezji i języka (i znowu, jak w przypadku mistyków mowy z XVII wieku i pietystów, zapożyczony obraz „rdzenia słów” rozumie się dosłownie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.