pragmatystycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nauki historyczne powstają i kształtują się z uwagi na usługi, jakie oddać mają życiu. A więc cel swój znajduje dziejopisarstwo w potrzebach życiowych, do których urzeczywistniania przyczy> nia się. Pragmatystycznie rozumiany cel historiografii ma swój odpowiednik w samej historii; widzimy celowość w dziejach (celowość samych dziejów to, jak wiemy, problem historiozoficzny), bo celowości tej domaga się działanie przedsiębrane obecnie, a będące treścią życia, w trwaniu swoim obejmującego przeszłość i teraźniejszość 414...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.