praktyczno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ludzkości jedną solidarną wspólnotą praktyczno-kulturową; zauważyć należy, że mógłby on nabrać charakteru „gatunkowego” o tyle, o ile kultura owa byłaby tak homogeniczna, tak konformizująca pod względem uznawanego systemu wartości, jak to twórcy marksizmu o nieantagonistycznej wspólnocie ludzkiej mniemali. W przeciwnym wypadku można jedynie mówić o konformizacji znacznie większej niż w społeczeństwach antagonistycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte