praktyk-dziennikarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jaka ma być i dokąd zmierza prasa zakładowa? Na te pytania starał się w podsumowaniu dyskusji odpo¬ wiedzieć dr J. M ą d r y. Tajemnicą sukcesu jest ciągłe poszukiwanie właściwej formuły pisma. W poszukiwaniach tych muszą uczestniczyć zarówno praktycy-dziennikarze jak i teoretycy-prasoznawcy. Taki jest sens prowadzenia badań i dyskusji nad nimi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.