praktyk-wychowawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to jedno z tych zagadnień wychowawczych, które interesuje zarówno teoretyków estetyki i pedagogiki, jak i różnych praktyków-wychowawców, zagadnienie dyskutowane przez tych wszystkich, którym zależy na unowocześnieniu działalności wychowawczej, na pozyskaniu odpowiednich dla potrzeb współczesnego człowieka, treści i środków kształcenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.