prapor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie od rzeczy będzie nadmienić, iż już znacznie wcześniej, bo dnia 1 kwietnia 1927 w organie berlińskim D-ra E. Petruszewicza: (Ukraiński Prapor Nr. 7), ukazały się pierwsze wskazówki, zwiastujące tego rodzaju rozwiązanie naprężonej w U. N. D. O. sytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.