prasłowianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczenie to pojawia się w polszczyźnie kulturalnej od końca XVI w. (L.), a w gwarach dopiero od niedawna (Szymczak Dom., Górnowicz Malbork, Sychta SK; Karłowicz SGP nie notuje). Wiek jest w naszym słownictwie leksykalnym prasłowianizmem — psł. *vekt oznaczał głównie ‘długie trwanie, długie życie, bardzo długi, nieokreślony czas, wieczność’, też ‘lata życia w ogóle, czyjś wiek, wiek czegoś’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Handke, Kwiryna, Dalewska-Greń, Hanna (red.) 1994. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.