prateoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) e) 	Teorie wielkiego obszaru Rodowód narodowosocjalistycznej doktryny „wielkiego obszaru” sięgał do wątków XIX i XX-wiecznej ideologii nacjonalistycznej oraz myśli ekonomicznej. Prateorię gospodarki takiego obszaru wyłożył w 1800 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maciejewski, Marek 1985. Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa ; Wrocław : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.