prawłasny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bez względu na to, czy dużo albo mało uczynić możemy w sprawie udzielenia całemu ogółowi ludzkiemu dóbr materjalnych oraz duchowych w stopniu większym, niż dotychczas, w sprawie wyzwolenia możliwie najszerszych rzesz od paraliżującego ucisku potrzeb i trosk powszednich, doprowadzenia jak największej liczby ludzi do wzrostu duchowego i rozwoju prawłasnego życia, bez względu na to, ile niebezpieczeństw przedsięwzięcie takie może sprowadzić: przedsięwzięcie to jest nieuniknione, jest rzeczą nie poszczególnych klas lub stronnictw, lecz całej ludzkości, przemawia do nas jako obowiązek. Żaden nowy idealizm nie pozyska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.