prawda-fałsz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej. Powiedzenie zaś, iż „unikam wyboru” między przypisywaniem konstruktom mitologicznym wartości logicznej a ich redukcją naturalistyczną jest najzupełniej mylne, jako że wyjaśniłem kilkakrotnie powody, dla których właśnie mitologii odmawiam prawa do tego, by podpadała pod dychotomię „prawda-fałsz” i nie sądzę, bym pod tym względem czegokolwiek nie dopowiedział...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.