prawdziwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ze stylistyki potocznej krytyki poezji. Otóż Miłosz dąży do pokonania dystansu pomiędzy poezją współczesną a „zwykłym człowiekiem”, stara się połączyć „dwie samotności”, o których przy nieco innej okazji pisał wspomniany wcześniej Balcerzan6. Poeta docenia owych „przeciętnych ludzi”, którzy - według niego - dużo czują i dużo myślą, ale nie mogą zajmować się filozofią, która by zresztą niewiele im dała. Prawdńwie poważne problemy trafiają do nas za pośrednictwem utworów, które KRESY 57...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.