prawierzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) soby czy nawyki. Należy do nich zwyczaj nawiązywania w wygłosie dzieł, w ideowych ich zamknięciach, do jakiegoś ważnego dorobku dawności, na przykład do jakiegoś systemu mistyczno-religijnego, czy do odwiecznego kompleksu symbolicznego, do prawierzeń więc czy do mitów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.