prawnik-dogmatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kształtowanie zachowań członków społeczeństwa, w którym żyje. W sterowaniu zachowaniami ludzkimi poprzez konstrukcję, na podstawie tekstów ustaw, wzorów powinnego zachowania, przejawia się, zdaniem S. 	Frydmana, społeczna funkcja prawników-dogmatyków74...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.