prawnik-senator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednakże z chwilą dojścia do głosu żywiołów prowincjonalnych (za Marka Aurelego i Kommodusa). żywioły te zyskują w obrębie jurysprudencji przewagę szybciej aniżeli widać to w obrębie stanu senatorskiego w ogóle. Wśród prawników-senatorów nie można wykazać już odtąd ani jednego Italika, podczas gdy w obrębie całego stanu senatorskiego postęp obcych elementów jest powolniejszy i bardziej równomierny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.