prawno-filozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gusdorf opisuje pracę członków Zgromadzenia, a potem Konwentu nad zastosowaniem zasady równości do upośledzonych grup ludności. Idzie o protestantów, którym przyznano pełnię praw, i o Żydów. O ile pierwszy przypadek nie nasuwał obiekcji, w drugim (zresztą też doprowadzonym do pozytywnego skutku) istnieje całe piśmiennictwo prawno-filozoficzne, memoriały, rapor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowska, Ewa 1999. Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym i świeckim, Warszawa : W.A.B.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo