prawno-instytucjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już zamku Tanzenberg w Karyntii. Zwrócono tam uwagę, że — niezależnie od zafascynowania rozwojem cywilizacji technicznej, wygodnictwa i bierności — istnieją także dwa inne istotne momenty, które utrudniają zbliżenie współczesnego człowieka do Kościoła. Są to: 1. Zbytnie akcentowanie prawno-instytucjonalnego charakteru Kościoła; podnoszono tu m. in. przykłady, że parafianin może spotkać się ze swoim proboszczem właściwie tylko na platformie urzędowej — wurzędzie parafialnym, w godzinach urzędowania. 2. Różnica w języku, jakim posługuje się współczesny człowiek a tym, jaki słyszy w kościele. Chodzi tu np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lipowski, Adam 1988. Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstwy teoretyczne, perspektywy, dylematy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.