prawno-osadniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. 	W nazwach nie objętych klasyfikacją S. Rosponda, mających postać zleksykalizowanych wyrażeń przyimkowych (67 nazw) typu Pod Górą, Za Lasem, Za Wodą, obserwujemy pierwszy etap zmian słowotwórczych, a mianowicie odrzucenie członu utożsamiającego, najczęściej wywodzącego się z terminu prawno-osadniczego (Rumunek, Kolonia, Przysiółek)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.