prawno-procesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednakże tak, jak wyczerpująca analiza Iaszyzacji procesu tak samo i analiza jej odbicia w sferze praw oskarżonego natrafia na bardzo poważne trudności. Prawo do obrony wyraża się bowiem w prawno-procesowej sytuacji oskarżonego, a na sytuację tę ma wpływ prawie każda instytucja i zasada procesowa, każdy niemal przepis postępowania karnego. Na tak szeroką skalę nie będziemy oczywiście mogli przeprowadzić analizy. Rozważania nasze ograniczymy zatem do problemów najistotniejszych. Postaramy się po kolei ustosunkować się do tych zagadnień, które najbardziej bezpośrednio wiążą się z problematyką prawa do obrony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.