prawnoinstytucjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obraz zmienia się jednak w czasach złej koniunktury lub w sytuacji rzeczywistych zagrożeń pozycji władczych pracodawców.702 Istnieją opinie liberalnych teoretyków, krytykujących korporacjonistyczny model ustawy i prawnoinstytucjonalne dekretowanie pokoju społecznego, co przyczynia się tylko do powstawania dodatkowych hierarchii władzy, zamiast służyć skutecznemu łagodzeniu konfliktów.703 Zadania i kompetencje rady zakładowej jako reprezentanta załogi (doktryna uznaje, iż rada nie jest samoistnym podmiotem praw tylko załoga) zostały w ustawie enumeratywnie określone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.